RADNO VREME
Sistemi za evidenciju radnog vremena
ON LINE 
PODRŠKA
08-16h
suport
Newsletter
Budite informisani sa newsletter-om za radno vreme:
 
pismo
MONTAŽA
softver
Montaža sistema za evidenciju radnog vremena
TCS
Odredite položaj(e) za montiranje čitača i električne brave (ako je potrebno). Nexus čitač je predviđen za montažu na zid sa minimalnim zauzećem prostora i može biti montiran na bilo koju ravnu površinu. Preporučuje se da, ako čitači imaju funkciju otvaranja vrata, da se montiraju blizu vrata koja otvaraju.

nešto više»
iGuard
Odredite položaj(e) za montiranje terminala iGuard, električne brave (ako je potrebno) i napajanja. iGuard je predviđen za montažu na zid sa minimalnim zauzećem prostora i može biti montiran na bilo koju ravnu površinu. Preporučuje se da, ako terminal iGuard ima funkciju otvaranja vrata, da se terminal montira blizu vrata koja otvara.

nešto više»
SC103
Odredite položaje za montiranje terminala SC103 i napajanja. SC103 je, takođe, predviđen za montažu na zid sa minimalnim zauzećem prostora i može biti montiran na bilo koju ravnu površinu. Terminal SC103 poseduje panel koji se montira na zid i pričvršćuje sa tri šrafa. Odredite položaj za montiranje panela. Nakon toga "nabodite" SC103 na panel.

nešto više»
IP Kamere
IP kamere se zajedno sa pripadajućim terminalom povezuju na mrežni switch. Do kamere je potrebno dovesti i napajanje. Terminalu i kameri je potrebno dodeliti statičke IP adrese.

nešto više»