RADNO VREME
Sistemi za evidenciju radnog vremena
ON LINE 
PODRŠKA
08-16h
suport
Newsletter
Budite informisani sa newsletter-om za radno vreme:
 
pismo
Način rada
nacin rada
Sistem evidencije radnog vremena može napraviti velike uštede svakom preduzeću i uneti red u poslovanje iz više razloga:
- računanje radnog vremena je zamenjeno automatskim
- povećana je radna disciplina
- povećanje radne discipline dovodi do povećanja produktivnosti, manjeg kašnjenja i izostajanja sa posla
- zaposleni imaju jasan uvid u spisak svojih odlazaka i dolazaka
- otklanja se svaka sumnja oko broja sati provedenih na radnom mestu
- poslodavcu je omogućen jasan i nedvosmislen uvid u listu dolazaka/odlazaka, tj. prisutnosti na poslu
Približavanjem kartica terminalu zaposleni mogu da evidentiraju svaki svoj odlazak i dolazak i na taj način se “prijavljuju” sistemu. Softver obrađuje sve podatke i omogućava sledeće:
- izrada izveštaja za svakog zaposlenog o prisutnosti i radnom vremenu provedenom u firmi
- izradu izveštaja u detaljnoj formi gde je iskazano tačno vreme dolaska i odlaska zaposlenog, ostvareno radno vreme, kašnjenje, prekovremeni rad, rad praznikom i neradnim danom, ....
- izradu izveštaja u sažetoj i preglednijoj formi, pri čemu se samo ispisuju sva bitna vremena
- izradu izveštaja za bilo koji period, koji je poslodavcu od interesa
- izradu izveštaja za jednog ili za grupu zaposlenih
- štampanje izveštaja na štampaču ili snimanje u pdf, excel, rtf ili nekom drugom formatu
- vođenje “mini” evidencije zaposlenih sa njihovim osnovnim podacima – adresa, telefon, slika, ..

Primenom rešenja firme TCS izbegava se dugotrajno čitanje priručnika, štedi se vreme jer ne treba naučiti stotine komplikovanih opcija i podešavanja, pošto je sve napravljeno na najjednostavniji mogući način. Sa programom Radno Vreme može se početi evidencija i praćenje vremena rada zaposlenih 10 minuta nakon instalacije. Uz program se isporučuje kompletno uputstvo u chm i pdf formatu koje na jasan i slikovit način opisuje način upotrebe, kao i kompletan proces instalacije.
Kao bazu program koristi (erv)MySQL server - najbolji opensource database server na svetu sa kojim ne treba brinuti o veličini baze. Minimalnu konfiguraciju sistema predstavljaju jedan računar sa instaliranim operativnim sistemom MS Windows 7 i jednim terminalom. Kao terminal možete koristiti: TCS, iGuard ili ZK terminale ili C3 kontrolere.